ชลบุรีอ่วม! ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชลบุรีอ่วม! ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ชลบุรีอ่วม! ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ชลบุรี รายงานวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 34 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม.และในพื้นที่ เร่งเชิงรุกตรวจกลุ่มเสี่ยงหาเชื้อฟรี

วันนี้( 9 เม.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานวันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มใหม่จำนวน 34 รายดังนี้

1.เป็นครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 1 ราย

2.เป็นพนักงาน ร้าน Voice Bar 1 ราย

3.ครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ไปสถานบันเทิง ที่ กทม. 1 ราย

4.ผู้ที่อาศัยจาก กทม. มารักษาที่ชลบุรี 1 ราย

5.ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากคริสตัลผับ ที่ กทม. 2 ราย

6.เป็นพนักงานสถานบันเทิงที่ กทม. 1ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก TOPONE Club ที่ กทม. 2 ราย

8.อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค 10 ราย (ชาวไทย 8 ราย ชาวจีน 2 ราย)

9. Cluster ร้านฟริ้นสโตน 15 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 691 ราย (อยู่ระหว่างรอผลตรวจ )

ขณะนี้มีการระบาดในหลายพื้นที่ทั้ง กทม. และปริมณฑล รวมทั้งมีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดใน จ.ชลบุรี ใน อ.ศรีราชา และ อ.เมืองชลบุรี ซึ่งกำลังดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตามประกาสของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตวีถีใหม่อย่างเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล และปฏิบัติตามมาตราการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเมื่อมีกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันหมู่มาก

ชลบุรีอ่วม! ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง