ด่วน! นักโทษติดเชื้อโควิดในเรือนจำนราฯ ดับ 1 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! นักโทษติดเชื้อโควิดในเรือนจำนราฯ ดับ 1 ราย

ด่วน! นักโทษติดเชื้อโควิดในเรือนจำนราฯ ดับ 1 ราย

พบนักโทษติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำนราธิวาส เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 61 ปี ทำให้ยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่ 3 รายแล้ว

วันนี้ (8 เม.ย.64) นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการเตรียมการวางแผนทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่จะเอาไปจัดวางในโรงพยาบาลให้พร้อมอย่างมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการได้ในระดับหนึ่งเกือบจะสมบูรณ์ และให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนามมาเป็นอันดับแรก และมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ้ำขึ้นอีกภายในเรือนจำ โดยได้จัดทีมเข้าไปดูแลเรื่องของขยะติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเรื่องทรัพยากรบุคคล เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลสนามให้มีความเพียงพอ และในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักจะมีรถพยาบาลส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้ ในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีการคัดแยกโซนเป็น 2 ส่วน คือในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือนจำที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 200 คน ส่วนในแดน 6 รองรับได้กว่า 800 คน พร้อมกันนี้รอง สสจ.นราธิวาสได้กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน

สำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พบว่า การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จ.นราธิวาสจำนวน 146 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เม.ย.64) จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 275 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตแล้วจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปีทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 3 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง