อัปเดตล่าสุด! เข้าโคราชไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามไปแหล่งชุมชน-ท่องเที่ยว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด! เข้าโคราชไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามไปแหล่งชุมชน-ท่องเที่ยว

อัปเดตล่าสุด! เข้าโคราชไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามไปแหล่งชุมชน-ท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯนครราชสีมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง เข้าจังหวัดไม่ต้องกักตัวแต่ห้ามไปแหล่งชุมชน-สถานที่ท่องเที่ยว

วันนี้ ( 8 เม.. 64 )หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ว่า ผู้ที่เดินทางจาก 5 จังหวัดที่มีการระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิง หากเดินทางเข้าจังหัดนครราชสีมา ต้องกักตัว ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าหลังมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ได้มีการออกคำสั่งที่ชัดเจน เพื่อป้องกันข่าวสารที่คลาดเคลื่อน สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ไม่ได้มีการกักตัว แต่ห้ามเดินทางไปยังสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้น


หากพักในโรงแรม จะต้องจัดแยกพื้นที่เข้าพัก สถานที่รับประทานอาหาร แยกต่างหากจากผู้เข้าพักที่ไม่ได้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ และจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 3 เมตร ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยการ Scan QR Code "ไทยชนะ" หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น จัดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที


หากเป็นกรณีเดินทางแค่ไป-กลับ ต้องได้รับการคัดกรองอาการ วัดไข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทางด้วย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่ง เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


ส่วนกรณีของประชาชนในโคราช ที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง