นี่เราติดรึยังนะ? เช็กเลยรายชื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นี่เราติดรึยังนะ? เช็กเลยรายชื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19

 นี่เราติดรึยังนะ? เช็กเลยรายชื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19

โควิด-19 รีเทิร์นระบาดใหม่จากคลัสเตอร์สถานบันเทิง เช็กได้เลยที่นี่สถานพยาบาลตรวจหาเชื้อก่อนสายเกินแก้

วันนี้ ( 7 เม.. 64 )จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีการติดเชื้ออีกระลอกจากกลุ่มสถานบันเทิงซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ระบุว่า ตามข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มี..-6 เม.. ในคลัสเตอร์สถานบันเทิง พบการติดเชื้อแล้ว 291 ราย กระจายไป 15 จังหวัด พบใน กทม. 200 ราย ชลบุรี 23 ราย สุมทรปราการ 18 ราย สุพรรณบุรี 14 ราย นนทบุรี 13 ราย นครปฐม 7 ราย ปทุมธานี 5 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ชุมพร 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย เลย กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย


ซึ่งทำให้ใครหลายคนกังวลใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากรู้ตัวว่าตนเองอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติการเดินทางไปใกล้กับสถานที่ที่เป็นจุดแพร่ระบาดสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้


จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่ารายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 มีจำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง


แบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 106 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 43 แห่ง, ภาคเอกชน 63 แห่ง) และต่างจังหวัด 169 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 133 แห่ง, ภาคเอกชน 36 แห่ง)


กรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 43 แห่ง

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)

-ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถาบันบำราศนราดูร

- โรงพยาบาลราชวิถี

- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)

- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

- โรงพยาบาลสมุทรปราการ

- คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

- โรงพยาบาลตำรวจ

- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

- โรงพยาบาลปทุมธานี

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

- โรงพยาบาลสมุทรสาคร

- ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

- ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

- โรงพยาบาลตากสิน

- โรงพยาบาลบางกรวย

- กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

- ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

- โรงพยาบาลกลาง

- สถาบันโรคทรวงอก

- โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

- ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

- ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

- สถาบันราชประชาสมาสัย

เอกชน 63 แห่ง

- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

- บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)

- คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง

- หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์

- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

- โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

- ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์

- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

- โรงพยาบาลนนทเวช

- บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

- โรงพยาบาลปิยะเวท

- MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)

- โรงพยาบาลเมดพาร์ค

- โรงพยาบาลวิภาราม

- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)

- โรงพยาบาลศิครินทร์

- โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

- บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด

- บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

- โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

- บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)

- บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

- โรงพยาบาลรามคำแหง

- โรงพยาบาลวิภาวดี

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

- โรงพยาบาลเจ้าพระยา

- โรงพยาบาลเสรีรักษ์

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

- คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี

- โรงพยาบาลสุขุมวิท

- บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

- คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์

- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

- โรงพยาบาลสินแพทย์

- โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

- บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)

- โรงพยาบาลนครธน

- โรงพยาบาลพระรามเก้า

- บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด

- โรงพยาบาลเวชธานี

- โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

- โรงพยาบาลมหาชัย

- โรงพยาบาลบางนา 5

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

- โรงพยาบาลเอกชัย

- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

- โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

- บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

- โรงพยาบาลเอเชีย

- บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

- โรงพยาบาลหัวเฉียว

- บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)

- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ


ต่างจังหวัด 169 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 133 แห่ง

- ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน

- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

- โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง

- โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง

- โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

- โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

- โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน

- โรงพยาบาลแพร่ แพร่

- โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่

- โรงพยาบาลน่าน

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

- โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

- โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

- โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี

- โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร

- หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ) กำแพงเพชร

- โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร

- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก

- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

- โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย

- โรงพยาบาลแม่สอด ตาก

- โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

- โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก

- หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

- โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

- โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา

- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

- โรงพยาบาลตราด ตราด

- โรงพยาบาลระยอง ระยอง

- โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี

- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

- โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ชลบุรี

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

- โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

- โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ

- โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

- โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

- โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ

- โรงพยาบาลนครพนม นครพนม

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

- โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร

- โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย

- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

- โรงพยาบาลเลย เลย

- โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว

- โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

- โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

- โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น

- โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น

- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

- โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

- โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร

- โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

- โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

- โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

- โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา

- โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

- หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

- โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง

- โรงพยาบาลสตูล สตูล

- โรงพยาบาลตรัง ตรัง

- โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี

- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

- โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

- ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา

- โรงพยาบาลยะลา ยะลา

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

- โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา

- โรงพยาบาลพังงา พังงา

- โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร

- โรงพยาบาลระนอง ระนอง

- โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่

- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

- โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี

- โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช

- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

- โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

- โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

- โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

- โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก

- โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี

- โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

- โรงพยาบาลพบพระ ตาก

- โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก

- โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

- โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

เอกชน 36 แห่ง

- บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต

- โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์

- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี

- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง

- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา

- บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี

- โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

- โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

- โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี

- โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา

- โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น

- โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก

- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก

- โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่

- โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

- โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

- โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

- โรงพยาบาลทักษิณ

- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย

- โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

- โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

- โรงพยาบาลพะเยา ราม

- เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่

- ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

- ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี

- โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

- โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

- บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช.


หรือสามารถค้นหารายชื่อสถานพยาบาลได้ตามลิงค์นี้ คลิกเลย นี่เราติดรึยัง? เช็กเลยสถานพยาบาลตรวจเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง