โรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด

โรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศพบบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย

วันนี้ (7เม.ย.64) โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศแจ้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า


จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย


คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป


สำหรับมาตรการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลราชวิถี ทางคณะกรรมการฯ ได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่ 7-18 เมษายน 2564

2. การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์

- งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน

- ห้องผ่าตัดเล็ก ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 และจะเปิดบริการตามปกติวันที่ 19 เมษายน 2564

3. การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

4. การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

5. การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชวิถี 2


สำหรับเจ้าหน้าที่พักในโรงพยาบาล ในระหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ส่วนการรายงานตัว กลุ่มบุคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ และให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ ARI Clinic ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.


ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น


โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศพบบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19ข่าวที่เกี่ยวข้อง