เช็กด่วน!สธ.ชงศบค.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน!สธ.ชงศบค.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม

เช็กด่วน!สธ.ชงศบค.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม

สธ.เตรียมเสนอมาตรการศบค.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิดระบาด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม ห้ามดื่มสุรา

วันนี้ ( 5 เม.. 64 )นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอปรับมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่ (พื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุม/พื้นที่เฝ้าระวังสูง/พื้นที่เฝ้าระวัง) ให้ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน


โดยให้ปรับสีพื้นที่ในจังหวัดที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม


พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี


พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ประกอบด้วย 10 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา ขอนแก่น


พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ประกอบด้วย 53 จังหวัด


พร้อมปรับมาตรการทั้งในส่วนร้านอาหาร สถานบันเทิง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา/สถาบันกวดวิชา และสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ตามพื้นที่ เช่น ในส่วนพื้นที่สีแดง ร้านอาหารจะเปิดไม่เกิน 21.00 . สามารถรับประทานอาหารในร้านได้ แต่งดดื่มสุรา, สถานบันเทิง เปิดไม่เกิน 21.00 และห้ามดื่มสุรา เป็นต้น


โดยที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข มีมติจะนำเรื่องนี้เสนอต่อ ศบค.ชุดเล็ก เพื่อให้มีการบังคับทางการกฎหมาย โดยจะเสนอให้คงมาตรการนี้เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์แล้วจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง


เช็กด่วน! สธ.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม

เช็กด่วน! สธ.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม

เช็กด่วน! สธ.กำหนดพื้นที่สีแดง 5 จว.คุมโควิด ร้านอาหาร-ผับปิด 3 ทุ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง