ต้องรีบแล้ว! เตือนอีกรอบ 'คนละครึ่ง' ใช้ให้ครบก่อนหมดเขต

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ต้องรีบแล้ว! เตือนอีกรอบ 'คนละครึ่ง' ใช้ให้ครบก่อนหมดเขต

ต้องรีบแล้ว! เตือนอีกรอบ 'คนละครึ่ง' ใช้ให้ครบก่อนหมดเขต

ใครยังใช้ไม่หมดต้องรีบแล้ว! เตือน 'คนละครึ่ง' ทั้งเฟส 1 เฟส 2 ใช้ให้ครบก่อนหมดเขต 31 มี.ค. 64

วันนี้ (30มี.ค.64) ตามที่โครงการคนละครึ่งจะหมดเขตในวันที่ 31 มี.ค.นี้ อยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ เร่งใช้จ่าย เพื่อจะได้ใช้วงเงินสิทธิครบเต็มจำนวน ซึ่งอีกเพียงไม่กี่วันโครงการฯ นี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค. 64 ผู้ได้รับสิทธิที่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ เร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิของตนเองแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังระบุว่า โครงการคนละครึ่ง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากทั่วประเทศ มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,500,000 ร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 14,793,502 คน


สำหรับจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง