คนละครึ่ง เตือนระวังเสียสิทธิ ผู้ใช้เช็กด่วนหมดเขตวันไหน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

คนละครึ่ง เตือนระวังเสียสิทธิ ผู้ใช้เช็กด่วนหมดเขตวันไหน

คนละครึ่ง เตือนระวังเสียสิทธิ ผู้ใช้เช็กด่วนหมดเขตวันไหน

คนละครึ่ง นับถอยหลังวันสิ้นสุดโครงการ เตือนผู้รับสิทธิรีบใช้ก่อนหมดเขตสิ้นเดือนนี้

วันนี้ (24 มี.ค. 64) จากกรณี มาตรการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

- จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

- ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

- ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

- ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

- ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง”ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ทั้งนี้โครงการ คนละครึ่ง ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังระบุว่า โครงการคนละครึ่ง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากทั่วประเทศ มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า1,500,000 ร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 14,793,502 คน

.

สำหรับยอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 98,860 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 50,610.3 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 48,249.7 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม่

คนละครึ่ง เตือนใกล้วันหมดเขตผู้ได้รับสิทธิรีบใช้ด่วน!