เจออีก! สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิดในแคมป์คนงานก่อสร้าง 17 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เจออีก! สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิดในแคมป์คนงานก่อสร้าง 17 ราย

เจออีก! สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิดในแคมป์คนงานก่อสร้าง 17 ราย

สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิดในแคมป์คนงานก่อสร้าง 17 ราย พบบางรายฝ่าฝืนมาตรการไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อสังสรรค์

วันนี้ (21มี.ค.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า วันเดียวกันนี้ มีการพบคลัสเตอร์ใหม่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ 17 ราย โดยรายแรกเป็นหญิงชาวกัมพูชา อายุ 29 ปี ซึ่งพบจากการไปตรวจหาเชื้อเพื่อต่ออายุการทำงาน แต่ไม่มีอาการ ซึ่งจากการตรวจพบแคมป์คนงานที่สุขุมวิท 117 พบติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 15 ราย ในวันที่ 18 มี.ค.และอีก 1 ราย วันที่ 19 มี.ค. เป็นคนไทย 4 ราย ชาวกัมพูชา 10 ราย และเมียนมา 2 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ


สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 627 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่แคมป์คนงานสุขุมวิท 117 จำนวน 584 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อหอพักบางแค 14 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อเช่นกันและกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นวิศวกร 29 ราย ผลตรวจ 23 ราย ไม่พบเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลอีก 6 ราย


นอกจากนี้ ยังขยายผลการตรวจสอบไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พบผู้เสี่ยงสูงอีก 593 ราย โดยผลตรวจไม่พบเชื้อ


จากการตรวจสอบพบว่าการคนงานอยู่ค่อนข้างแออัด มีการใช้พื้นที่และสิ่งของร่วมกัน ได้แก่ อ่างชะล้างสิ่งของ ห้องสุขารวม ห้องอาบน้ำรวม ลักษณะเป็นอ่างซีเมนต์ ตู้กดน้ำดื่ม เป็นต้น


นอกจากนี้ พบว่ามีพนักงานคนไทยบางคนฝ่าฝืนมาตรการของบริษัทไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อสังสรรค์ พอติดเชื้อไม่มีอาการก็นำมาติดเชื้อติดต่อกัน ซึ่งขณะนี้บริษัทได้เข้มงวดและลงโทษตามมาตรการของบริษัทต่อไป


ขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขจะมีการลงไปติดตามในแคมป์คนงานต่างๆ ในซอยสุขุมวิท 115 ซอยสุขุมวิท 117 รวมถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในวันที่ 20-21 ม.ค.เพิ่มเติมจำนวนกว่า 400 ราย ว่ามีสภาพอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจะต้องปรับปรุงแก้ไขและป้องกันเชิงรุกมากขึ้นในการติดต่อไป


เจออีก! สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ ติดโควิดในแคมป์คนงานก่อสร้าง 17 ราย