เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

วันที่ 17 มี.ค.2564 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 3 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 183 คน รักษาหาย 178 คน อยู่ในโรงพยาบาล 5 คน


เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย
สำหรับไทม์ไลน์มีดังนี้


เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดนนทบุรี! พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง