www.เราชนะ.com กลุ่มพิเศษรู้ผลคัดกรองคุณสมบัติ 5 เม.ย.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

www.เราชนะ.com กลุ่มพิเศษรู้ผลคัดกรองคุณสมบัติ 5 เม.ย.นี้

www.เราชนะ.com กลุ่มพิเศษรู้ผลคัดกรองคุณสมบัติ 5 เม.ย.นี้

คลังขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ"กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 8-26 มี.ค. รู้ผลคัดกรองคุณสมบัติ 5 เม.ย.นี้ ใช้จ่ายร้านค้า 9 เม.ย.-31 พ.ค. พร้อมเปิดสถิติโชว์ยอดใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-คนละครึ่ง-www.เราชนะ.com ทะลุ 1.2 แสนล้าน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564โดยประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ หรือติดต่อที่สาขาหรือจุดให้บริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน


ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประจำตัดประชาชนอเนกประสงค์ ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกำหนดรหัส ที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยก่อนจึงจะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้


สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564พบว่า 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 50,182 ล้านบาท 2 .ประ ชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 68,139 ล้านบาท


3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,494 ล้านบาททำให้มีผู้ได้รับสิทธิในโครงการแล้วจำนวน 32.3 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 120,815 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง