นายกฯ ได้ฤกษ์โชว์ฉีดวัคซีนโควิด หมอยง รับหน้าที่ลงเข็ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นายกฯ ได้ฤกษ์โชว์ฉีดวัคซีนโควิด หมอยง รับหน้าที่ลงเข็ม

นายกฯ ได้ฤกษ์โชว์ฉีดวัคซีนโควิด หมอยง รับหน้าที่ลงเข็ม

นายกฯ พร้อมคณะครม.ได้ฤกษ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาเข็มแรก ที่ทำเนียบฯ

วันนี้ (16 มี.ค.64) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสามารถฉีดได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทย โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวตนเอง ดังนั้น ทุกคนจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่เพียงแค่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปตามคำแนะนำทางการแพทย์ และด้วยความยินยอมของผู้เข้าฉีดวัคซีน

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังชี้แจงขั้นตอนการฉีด เริ่มด้วยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรองซักประวัติ รับฟังการชี้แจงเพื่อยินยอมขออนุญาตฉีดวัคซีน และลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้

โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เป็นผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกให้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมสังเกตอาการหลังฉีดเบื้องต้นเป็นเวลา 30 นาที โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าชมว่า "มือเบา ไม่รู้สึกเจ็บเลย"

อนึ่ง ในวันนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วยแอสตราเซเนกาและซิโนแวคโดยเป็นไปตามคุณสมบัติผู้รับการฉีดและคำแนะนำของทางทีมแพทย์

นายกฯ ได้ฤกษ์โชว์ฉีดวัคซีนโควิด หมอยง รับหน้าที่ลงเข็ม

นายกฯ ได้ฤกษ์โชว์ฉีดวัคซีนโควิด หมอยง รับหน้าที่ลงเข็ม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง