"หมอธีระวัฒน์" ไขปมปฏิกิริยาข้างเคียง-ผลแทรกซ้อนหลังฉีดวัคซีน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"หมอธีระวัฒน์" ไขปมปฏิกิริยาข้างเคียง-ผลแทรกซ้อนหลังฉีดวัคซีน

หมอธีระวัฒน์ ไขปมปฏิกิริยาข้างเคียง-ผลแทรกซ้อนหลังฉีดวัคซีน

"หมอธีระวัฒน์" ไขปมปฏิกิริยาข้างเคียงและผลแทรกซ้อน หลังจากได้วัคซีนโควิดในระยะแรก

วันนี้( 14 มี.ค.64) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายปฏิกิริยาข้างเคียง หรือ ผลแทรกซ้อนหลังจากได้วัคซีนโควิด-19 ในระยะแรกว่า


"วัคซีนที่ใช้นั้นมีหลายประเภททั้งจากไวรัสตั้งตัวที่ทำให้ตายแล้ว หรือแบบเป็นส่วนของไวรัส หรือ เป็นตัวจำลองของไวรัส หรือเป็นตัวที่จะเข้าไปกำหนดให้สร้างท่อนโปรตีนของไวรัส และยังเกี่ยวกับการที่มีวิธีการในการนำเข้าในร่างกายคนโดยควบรวมอยู่ในอนุภาคนาโน หรือส่งผ่านเข้าทางไวรัสเชื้อเป็นตัวอื่น และยังตัวเสริมประกอบกับวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีการตอบสนองดียิ่งขึ้น เหล่านี้มีผลต่อการที่จะเกิดอาการข้างเคียงหลังฉีด


และเมื่อวัคซีนเข้าร่างกายมนุษย์ จะถูกมองเหมือนกับเป็นสิ่งแปลกปลอม และเกิดปฏิกิริยาต่อสู้ในทันที เป็นกระบวนการแรก จนกระทั่งส่งผ่านไปถึงระบบภูมิจำเพาะซึ่งจะต้องมีการปรับสมดุลอย่างเหมาะสม เข่น เซลล์ CD4 Th1 Th2 Th9 Th17 และ IL 23 และ Treg ควบกับ IL6 TNF และส่งผลไปยังเซลล์ M1 M2 แมโครฟาจ และยังมีอีกระบบของ CD8


ผลของการ เบ้ เบี่ยง ในทางใดทางหนึ่ง (bias) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดอักเสบกลับมากขึ้น จะเกิดผลแทรกซ้อนขึ้นเป็นเงาตามตัว


การเบี่ยงเบนของการตอบสนองในระบบต่างๆเหล่านี้ จะอธิบายอาการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับวัคซีน ในช่วงเวลาเป็นนาทีจนกระทั่ง 48 หรือ 72 ชั่วโมงแรก โดยทำให้มีสารอักเสบหลั่งออกมา และมีผลตั้งแต่ปฏิกิริยาเฉพาะที่ในตำแหน่งที่ฉีดยาจนกระทั่งถึงปฏิกิริยาของทั้งร่างกายมีทั้งอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ปวดหัวและแม้กระทั่งถึงท้องเสียและในรายที่รุนแรง จะม้ผลกระทบต่อความดันโลหิต รวมทั้ง มีเลือดขัน และเส้นเลือดตัน ดังที่เห็นใน แอสตร้าเซเนกา


เหล่านี้ ต่างกับ การ “แพ้” เช่น ที่เป็นแบบ ที่เกิด กับวัคซีน ไฟเซอร์ โมเดอนา ในเรื่อง ที่ทำให้เกร็ดเลือดต่ำและเลือดออกเสียชีวิตหรือเป็นปัญหาที่ต้องรักษาอย่างรีบด่วน หรือมีไขสันหลังอักเสบแบบที่เกิดใน วัคซีนแบบแอสตร้า เซเนกา และรวมกับที่เกิดแพ้แบบช็อค ทันที เป็นตัน"