เปิด 8 ขั้นตอนฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เพียง 5-7 นาที เสร็จเรียบร้อย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 8 ขั้นตอนฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เพียง 5-7 นาที เสร็จเรียบร้อย

เปิด 8 ขั้นตอนฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เพียง 5-7 นาที เสร็จเรียบร้อย

สธ.เผยแพร่ 8 ขั้นตอน ต้นแบบระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใช้เวลา 5-7 นาที

วันนี้ ( 23 ก.พ. 64 )กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ 8 ขั้นตอน ต้นแบบระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ซึ่งใช้เวลาเพียง 5-7 นาที รอดูอาการ 30 นาที ใช้เวลารวม 37 นาที เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ นำไปปรับใช้ ดังนี้

"ก่อนเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ"


ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียน (ทำบัตร)

ขั้นตอนที่ 2

ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 3

คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

ขั้นตอนที่ 4

รอฉีดวัคซีน


ขั้นตอนที่ 5

ฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 6

พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official account “หมอพร้อม”

ขั้นตอนที่ 7

จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 8

Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (Line OA หมอพร้อม) สำหรับ Line OA หมอพร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง