TNN online เปิดไทม์ไลน์ กระเป๋ารถเมล์ สาย A3 ติดโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดไทม์ไลน์ กระเป๋ารถเมล์ สาย A3 ติดโควิด-19

เปิดไทม์ไลน์ กระเป๋ารถเมล์ สาย A3 ติดโควิด-19

เปิดไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบ "กระเป๋ารถเมล์" สาย A3 ติดโควิด-19 เจอแวะตลาดพรพัฒน์

วันนี้( 20 ก.พ.64) BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งว่า ตรวจพบ พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถปรับอากาศ สาย A3 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกฤษณา 1 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้รับเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขสมก.จึงเร่งฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบนรถโดยสารคันที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติหน้าที่ และให้พนักงานขับรถโดยสารที่ปฏิบัติหน้าที่บนรถคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ หยุดงานเพื่อไปพบแพทย์ทันที


สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยมีดังนี้


-วันที่ 11 ก.พ.2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย95 ก หมายเลข 1–50119 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์และกลับที่พักอาศัย


-วันที่ 12 ก.พ.64 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศสาย 510 หมายเลข 1 – 70257 ตั้งแต่เวลา 13.15 – 20.35 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์และกลับที่พักอาศัย


-วันที่ 13 ก.พ.2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศสาย A3 หมายเลข 1 – 70305 ตั้งแต่เวลา 13.40 – 21.55 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์และกลับที่พักอาศัย


-วันที่ 14 ก.พ.2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศสาย A3 หมายเลข 1 – 70305 ตั้งแต่เวลา 14.20 – 22.40 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์และกลับที่พักอาศัย


-วันที่ 15 ก.พ.2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศสาย A3 หมายเลข 1 – 70305ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที


-วันที่ 16 ก.พ.2564 วันหยุดประจำสัปดาห์พนักงานผู้ติดเชื้อได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน


-วันที่ 17 ก.พ.2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศสาย A3 หมายเลข 1 – 70305ตั้งแต่เวลา 14.15 – 22.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที


-วันที่ 18 ก.พ.2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) หลังจากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 – 70305ตั้งแต่เวลา 13.30 – 21.15 น.หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที


-วันที่ 19 ก.พ.2564ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต


ทั้งนี้ พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่ายซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ อีกทั้งเมื่อพนักงานขับรถนำรถกลับเข้าอู่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่วัน จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70%จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


องค์การฯได้พักการใช้งานรถโดยสาร จำนวน 3 คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ รถโดยสารธรรดา สาย 95 ก หมายเลข 1 – 50119,รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข1 – 70257 และรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 – 70305เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร


อย่างไรก็ตาม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการตรวจสอบพบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 3 คนปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อจึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปข่าวแนะนำ