TNN online นักศึกษาแพทย์ มธ. ติดโควิด-19 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ 47 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นักศึกษาแพทย์ มธ. ติดโควิด-19 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ 47 ราย

 นักศึกษาแพทย์ มธ. ติดโควิด-19  พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ 47 ราย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ กรณีนักศึกษาแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ รวม 47 ราย

วันนี้ (16ก.พ.64) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ กรณีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า เนื่องด้วยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มารับบริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

จากการสอบสวนมีบุคคลคณะแพทยศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวรวม 7 ราย โดยทุกรายได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า นักศึกษาแพทย์ 1 ราย มีผลตรวจพบเชื้อ ขณะนี้นักศึกษาคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์

นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาที่ติดเชื้อดังกล่าว ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำ โดยจากการติดตามพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิด 47 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย และสัมผัสเสี่ยงต่ำ 27 ราย โดยทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ 42 ราย ส่วนอีก 5 ราย รอผลตรวจ

ทั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน ควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงระบาดในระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ดังมีประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา โดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ก่อนและหลังดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกครั้ง

กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิได้นิ่งนอนไจ ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญและจะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติมในนักศึกษาและมาตรการอื่นๆ ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) อย่างเข้มงวด 

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 นักศึกษาแพทย์ มธ. ติดโควิด-19  พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ 47 ราย


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง