แม่สอดป่วยโควิดเพิ่ม 31 ราย ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่อ 5 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

แม่สอดป่วยโควิดเพิ่ม 31 ราย ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่อ 5 วัน

แม่สอดป่วยโควิดเพิ่ม 31 ราย ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่อ 5 วัน

แม่สอด จ.ตากพบผู้ป่วยโควิด-19 อีก 31 ราย ล่าสุดสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่ออีก 5 วัน

วันนี้( 12 ก.พ.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 จ.ตาก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเพิ่มมาก ล่าสุด มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 31 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 229 คน แยกเป็นในประเทศ 113 คน และต่างประเทศ 116 คน รักษาหายจำนวน 135 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 92 ราย

ด้านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก 11 แห่ง ต้องขยายเวลาการปิดเรียนออกไปอีก เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 64 หรือ จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น โดยมีการประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และขอให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นดังกล่าว

ล่าสุดนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด นายอำเภอแม่สอด ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดตาก สถานการณ์ของโควิด-19 มีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องหารือเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด


โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่ตลาด โรงเรียน และโรงงาน เนื่องจาก 3 สถานที่นี้ มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้ จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยในส่วนของตลาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด จะต้องมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ควบคุมดูแล และมาตรการคัดกรอง

สำหรับในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้มีการปิดการเรียนการสอนมา 2 สัปดาห์แล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดในขณะนี้ยังมีความเสี่ยง จึงต้องมีการหารือกับผู้บริหารศึกษาในพื้นที่ว่าในวันจันทร์ (15 ก.พ.) นี้ จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ ที่มีการรวมกลุ่มและพบปะกันเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ขณะเดียวกันโรงงานต่างๆ ก็มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการระบาดในวงกว้างได้ จึงต้องมีมาตรการควบคุมในส่วนนี้ด้วย
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง