นครปฐม คลายล็อก 6 สถานที่ ทำกิจกรรมบางอย่างได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นครปฐม คลายล็อก 6 สถานที่ ทำกิจกรรมบางอย่างได้

นครปฐม คลายล็อก 6 สถานที่ ทำกิจกรรมบางอย่างได้

ผู้ว่าฯนครปฐม ลงนามประกาศผ่อนคลาย 6 สถานที่ สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

วันนี้( 24 ม.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามผ่อนคลาย 6 สถานที่จัดกิจกรรม สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนี้

1.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่เกิน 300 คน

2.สถานดูแลผู้สูงอายุ

3.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

4.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

5.สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

6.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดบริการเฉพาะนวดฝ่าเท้า

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด ส่วนสถานที่อื่นที่ไม่มีประกาศให้ปิด หรือไม่ได้กำหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

- บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรืการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

- ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

- อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

- จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

- จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย

- ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ให้ปิดสถานที่ฝ่าฝืนเป็นเวลา 14 วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ให้ปิดสถานที่ดังกล่าว

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE