อุตรดิตถ์ เพิ่ม ปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมกักตัว 14 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อุตรดิตถ์ เพิ่ม ปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมกักตัว 14 วัน

อุตรดิตถ์ เพิ่ม ปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมกักตัว 14 วัน

จังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นจังหวัดที่ 11

วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ห้องสวางคบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Covid-19) ศบค.จ.อต. ครั้งที่ 4/2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

จากการประชุมคณะกรรมการฯครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นจังหวัดที่ 11 ตามมติการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 15 ม.ค. 2564 เนื่องจากขณะนั้นยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดปทุมธานี มียอดสะสมเกิน 50 ราย (ขณะนี้ 20 ม.ค.64 จำนวน 67 ราย) โดยจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้ง 11 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ตราด อ่างทอง และจังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าวยังจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องรายงานตัว​ การกักตัวเอง ​14​ วัน​

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นระยะเวลา 21 วันแล้วนับจากวันที่มีการตรวจพบเชื้อรายล่าสุด​ เพื่อเป็นการผ่อนคลายการใช้ชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมบางประเภท การเล่นและแข่งขันกีฬาบางประเภทในที่สาธารณะ ซึ่งผู้แข่งขันส่วนใหญ่อยู่ภายในจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (สสจ.อต.) ไปดำเนินการกำหนดประเภทของกิจกรรม จำนวน และระยะเวลาต่างๆ ที่สามารถผ่อนคลายลง แต่ยังรักษามาตรการที่สำคัญๆ ไว้ดังเดิม เช่น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ เหล่านี้เป็นต้น และนำแนวปฏิบัติมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป