หอการค้าฯ เสนอ "ฉีดวัคซีนโควิด" แรงงานต่างด้าว คุมระบาด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หอการค้าฯ เสนอ "ฉีดวัคซีนโควิด" แรงงานต่างด้าว คุมระบาด

หอการค้าฯ เสนอ ฉีดวัคซีนโควิด แรงงานต่างด้าว คุมระบาด

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอ 3 มาตรการเร่งด่วนถึงรัฐบาลพิจารณา โดยหนึ่งในนั้นขอให้ มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอรงงานต่างด้าวก่อนด้วย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (14 ม.ค.64) นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เผย 3 ข้อเสนอแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของไทย ถึงรัฐบาลว่า

อย่างแรก ควรต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน การแพร่เชื้ออย่างถาวร โดยใช้งบประมาณจากภาคเอกชนเข้ามาช่วย ต่อมา ควรเน้นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเป็นให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ผลักดันให้มีการตรวจพนักงานกลุ่มเสี่ยง ทั้งรูปแบบ rapid test และ PCR และควรกักพื้นที่ในเขตควบคุม จนกระทั่งมีภูมิต้านทาน

ขณะเดียวกันรัฐควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินการดูแลแรงงานตนเอง และสนับสนุนค่าตรวจ หรือใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษีให้ผู้ประกอบการที่เหมาะสม และสุดท้าย คือ ควรจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน

ด้าน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ย้ำถึงความช่วยเหลือผู้ว่างงาน ในโควิดระลอกใหม่ว่า กลุ่มจะได้รับเงินเยียวยา ตามสิทธิผู้ประกันตน รอบนี้จะต้องเป็นผู้ที่ว่างงานชั่วคราว หรือได้หยุดทำงานกระทันหัน เนื่องจากถูกรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ และกรณีถูกกักตัว จะได้รับเงินเยียวยา 50% ของฐานเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน ส่วนกรณีสถานประกอบการหยุดเอง ผู้ว่างงานจะไม่ได้รับการเยียวยา

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE