TNN online สธ.วางแผนฉีด "วัคซีนโควิด-19" ระยะแรก 2 ล้านโดสให้ 5 จังหวัดก่อน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.วางแผนฉีด "วัคซีนโควิด-19" ระยะแรก 2 ล้านโดสให้ 5 จังหวัดก่อน

สธ.วางแผนฉีด วัคซีนโควิด-19 ระยะแรก 2 ล้านโดสให้ 5 จังหวัดก่อน

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วางแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรก ก.พ.-เม.ย. 64 จำนวน 2 ล้านโดส ให้กับบุคลากรแพทย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

วันนี้ (8 ม.ค.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการดำเนินการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 จัดหาวัคซีนไว้ 2 ล้านโดส แบ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2 แสนโดส มีนาคม 800,000 โดส และเมษายน 1,000,000 โดส

โดยฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ เป้าหมายคือการลดการป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดก่อน คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด

กลุ่มที่จะดำเนินการฉีดก่อน คือ

 - กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง อสม. 80,000 ราย

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 20,000 ราย และบุคคลทั่วไปที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 900,000 ราย หากมีส่วนที่เหลือจะเก็บสำรองไว้กรณีเกิดการระบาดรุนแรงในชุมชนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค

ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 จำนวน 26,000,000 โดส ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ 

ระยะที่ 3 ช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด ให้เกิดภูมิคุ้นกันในชุมชน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้นำเข้าและขนส่งกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุม โดยจะเริ่มลงทะเบียนตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จัดระบบและซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัคซีน การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

สธ.วางแผนฉีด วัคซีนโควิด-19 ระยะแรก 2 ล้านโดสให้ 5 จังหวัดก่อน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง