สมุทรสาคร แจงข่าวโรงงานติดโควิดกว่า 900 เป็นยอดเก่า - ไทยยูเนี่ยน เผยพบแค่ 69 คน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สมุทรสาคร แจงข่าวโรงงานติดโควิดกว่า 900 เป็นยอดเก่า - ไทยยูเนี่ยน เผยพบแค่ 69 คน

สมุทรสาคร แจงข่าวโรงงานติดโควิดกว่า 900 เป็นยอดเก่า - ไทยยูเนี่ยน เผยพบแค่ 69 คน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงงานแห่งหนึ่งกว่า 900 ราย เป็นตัวเลขเมื่อ 2 วันก่อนที่รายงานไปแล้ว ด้าน "ไทยยูเนี่ยน" แจง ตรวจพนักงาน 2.3 หมื่นคน พบผู้ป่วยแค่ 69 คน

จากเหตุการณ์ที่มีผู้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว่า มีแรงงานของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนกว่า 900 คน จนสร้างความแตกตื่นให้แก่คนในจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่ทราบตัวเลข อีกทั้งยังมีข้อกังขาตามมาว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ แล้วทำไมไม่มีการชี้แจงข้อมูลนั้น

ล่าสุด วันนี้ (6 ม.ค.64) ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ภาคสนาม จึงได้ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวผ่านโทรศัพท์ว่า สำหรับตัวเลขแรงงานที่ติดเชื้อกว่า 900 ราย ตามที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลนั้น เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2 วันที่แล้ว

โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานให้กับกระทรวงฯ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้รับทราบแล้ว ซึ่งทาง ศบค.ก็มีการรายงานผลให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเช่นกัน คือยอดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครทั้งที่ค้นหาเชิงรุกและพบในโรงพยาบาล 541 ราย กับ 470 รายนั่นเอง

นพ.นเรศฤทธิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในกลุ่มแรงงานที่ตรวจพบเชื้อกว่า 900 รายนี้ เป็นการตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่กับสถานประกอบการในเครือของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการตรวจพบที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่ตรวจพบในจุดต่างๆ เพียงแต่เป็นโรงงานในเครือของบริษัทเดียวกัน เมื่อนำตัวเลขมารวมกันจึงทำให้มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเมื่อตรวจพบเชื้อแล้วก็ได้นำเข้าสู่ระบบ คอรันทีน ตามกระบวนการของสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการกว่า 11,000 แห่งนั้น ตอนนี้เน้นไปที่โรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ด้วยกันกว่า 100 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะต้องทำการตรวจให้ครบภายใน 1 สัปดาห์

ส่วนวิธีการตรวจค้นหาเชื้อ เบื้องต้นจะทำการสุ่มตรวจก่อน หากโรงงานใดพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนแรงงานกลุ่มตัวอย่าง ก็จะทำการตรวจแรงงานในสถานประกอบการนั้นๆ ให้ครบทั้ง 100% ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปได้กว่า 20 แห่งแล้ว


ด้าน นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. พนักงานไทยยูเนี่ยนจำนวน 23,630 คน หรือมากกว่า 85% ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งสิ้น 27,552 คน ได้รับผลการตรวจยืนยันโดยวิธี PCR มีพนักงานที่ติดเชื้อ 69 คน หรือ 0.29% บริษัทได้ทำการแยกพนักงานกลุ่มดังกล่าวเพื่อกักตัวและส่งรักษากับทางภาครัฐต่อไปหากมีอาการใดๆ ทั้งนี้การตรวจทั้งสิ้นจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า ย้ำว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยไม่จำกัด อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการผลิตของบริษัทฯ จะดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยนได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกักตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐยังมีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อไป ไทยยูเนี่ยนจะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้มีมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อเอาไว้แล้ว ซึ่งรวมไปถึงการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัวตามแนวทางของภาครัฐ มีการระบุผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ ตลอดจนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บิ๊กคลีนนิงในบริเวณต่างๆ อีกประการหนึ่ง โรงงานของไทยยูเนี่ยนทุกโรงยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ เนื่องจากจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจำนวนที่น้อยมาก

นายธีรพงศ์ กล่าวว่า ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยนตอกย้ำเสมอว่าสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด บริษัทฯ มีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน การผลิตยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ได้งดการประชุมติดต่อ ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็นเท่านั้นและต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ


ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงานเอง และให้ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทำงานจากบ้าน (Work From Home) มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ และมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ตามรายงานองค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ระบุว่า ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อผ่านผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร จึงมั่นใจว่า นโยบายและมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ที่โรงงานซึ่งมีความเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนใดๆ รวมถึงไวรัสและการติดเชื้อต่างๆ นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังคงดูแลชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ชาวสมุทรสาครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเป็นจำนวนมาก บริษัทได้มีการส่งความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ บริษัทฯ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ไทยยูเนี่ยนยังคงเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE