ข่าวดี เมื่อวัคซีนต้านโควิด-19 คาดถึงไทยล็อตแรกช่วงเดือนก.พ.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ข่าวดี เมื่อวัคซีนต้านโควิด-19 คาดถึงไทยล็อตแรกช่วงเดือนก.พ.

ข่าวดี เมื่อวัคซีนต้านโควิด-19 คาดถึงไทยล็อตแรกช่วงเดือนก.พ.

ข่าวดี เมื่อวัคซีนต้านโควิด-19 คาดถึงไทยล็อตแรกช่วงเดือนก.พ. ประมาณ 2 แสนโดส และคาดจะเริ่มฉีดได้ในช่วงเดือนมี.ค.

วันนี้ (6ม.ค.64) วัคซีนโควิด-19 จากบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) 2 แสนโดสจากจีน เป็นวัคซีนล็อตแรกที่จะมาถึงประเทศไทยในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหลังจากการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ในเดือนมีนาคมนี้

หลังจากนั้นปลายเดือนมีนาคม ส่งเพิ่มอีก 8 แสนโดส ปลายเดือนเมษายนอีก 1 ล้านโดส โดยมีแผนฉีดให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ก่อน

จากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ไทยจะผลิตวัคซีนล็อตใหญ่ 26 ล้านโดส โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์ถือหุ้น 100 % รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน จากบริษัทแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยมีแผนการทดสอบการผลิตแบ่งเป็น 5 รอบการผลิต

จากนั้นจะนำผลการทดสอบไปยื่นกับอย. แต่ละรอบการผลิตจะอยู่ที่ 120 วัน หรือ 4 เดือน แบ่งเป็น ระยะเวลาการผลิต 60 วัน ส่วนอีก60 วันที่เหลือ คือการทดสอบประสิทธิภาพ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ก่อนส่งกลับไปตรวจสอบกับบริษัทแอสตราเซนเนกา เมื่อผลตรวจสอบผ่าน จึงจะสามารถนำมาฉีดให้กับคนไทยได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรกว่า 70 ล้านราย หากจะให้วัคซีนครบทุกราย ต้องฉีดรายละ 2 เข็ม ต้องมีวัคซีนถึง 140 ล้านโดส ดังนั้น วัคซีนล็อตแรกจากบริษัทซิโนแวคและอีก 26 ล้านโดส จากบริษัทแอสตราเซเนกา จึงต้องวางแผนฉีดให้กลุ่มเสี่ยงก่อนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE