หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งพบนิสิต 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งพบนิสิต 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งพบนิสิต 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้ง พบนิสิต 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 สั่งปิดการเข้าออกเพื่อจำกัดความเสี่ยง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ว

วันนี้ (5ม.ค.64) ประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีนิสิตหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเป็นบวก

จากการที่หอพักได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่ามีนิสิตหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คนได้รับผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเป็นบวก ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

อย่างไรก็ตาม ทางหอพักนิสิตฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแจ้งมาตรการดำเนินการของหอพัก ดังต่อไปนี้

1. ปิดการเข้าออกเพื่อจำกัดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดทั้งภายในหอพัก มหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 (14 วัน)

2. ปิดพื้นที่ที่นิสิตรายดังกล่าวพักอาศัยและทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าวและส่วนกลาง

3. นำนิสิตหอพัก บุคลากร และปฏิบัติงานทุกคนมาเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลำดับความเสี่ยง โดยเร็วที่สุด

สำหรับนิสิตหอพักที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ขอให้กักตัวอยู่ที่ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการไม่สบายเข้าข่ายต้องสงสัย ขอให้รีบรายงานตัวกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และแจ้งหอพักเพื่อทราบต่อไป

เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE