TNN online "ม.ธรรมศาสตร์" ประกาศปิดชั่วคราว หลังโควิดระบาดหนัก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"ม.ธรรมศาสตร์" ประกาศปิดชั่วคราว หลังโควิดระบาดหนัก

ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศปิดชั่วคราว หลังโควิดระบาดหนัก

"ม.ธรรมศาสตร์" ออกประกาศปิดชั่วคราวถึง 17ม.ค.นี้ หลังโควิด-19 ระบาดหนักต่อเนื่อง

วันนี้( 2 ม.ค.64)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ เรื่อง “มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)

โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

2. ให้ส่วนงานนำรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติ ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนาการ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่6) 

ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) หรือ ออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเงินเดือน บุคลากร กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานด้านการคลังอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย

3. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยไม่มีเหตุจำเป็น

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์ลำปางให้ถือตามแนวการปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ อว 67.06.3/ว.1330 ของหมวดทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารศูนย์ลำปางเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง