เช็กที่นี่! "สมุทรสาคร" แบ่งพื้นที่เฝ้าระวังโควิดเป็น 4 โซน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! "สมุทรสาคร" แบ่งพื้นที่เฝ้าระวังโควิดเป็น 4 โซน

เช็กที่นี่! สมุทรสาคร แบ่งพื้นที่เฝ้าระวังโควิดเป็น 4 โซน

จังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 4 โซน

วันนี้( 2 ม.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนได้รับรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซนแยกพื้นที่เป็นสีต่างๆดังนี้

1.พื้นที่สีแดง ได้แก่ ได้แก่ อ.เมือง ต.มหาชัย โกรกกราก ท่าฉลอม ท่าทราย นาดี บางหญ้าแพรก โคกขาม ท่าจีน

2.พื้นที่สีส้ม ได้แก่ อ.เมือง ต.พันท้าย บ้านบ่อ บางกระเจ้า คอกกระบือ บางโทรัด

3.พื้นที่สีเหลือง ได้แก่อ. เมือง ต.บ้านเกาะ บางน้ำจืดอ.กระทุ่มแบน ต.ตลาด อ้อมน้อย คลองมะเดื่อ ท่าเสา ท่าไม้ สวนหลวง อ.บ้านแพ้ว ต.คลองตัน หลักสาม หนองบัว

4.พื้นที่สีเขียว ได้แก่ อ.เมือง ต.กาหลง ชัยมงคล, นาโคก อ.กระทุ่มแบน ต.ดอนไก่ดี บางยาง หนองนกไข่ แคราย อ.บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว สวนส้ม โรงเข้ อำแพง ยกกระบัตร หลักสอง