WHO อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของ "ไฟเซอร์" เป็นกรณีฉุกเฉิน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

WHO อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของ "ไฟเซอร์" เป็นกรณีฉุกเฉิน

WHO อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของ ไฟเซอร์ เป็นกรณีฉุกเฉิน

WHO อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค เป็นกรณีฉุกเฉิน

วันนี้( 1 ม.ค.64) สำนักข่าวรอยเตอรส์รายงานว่า องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้อนุมัติการใช้ฉุกเฉินวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค และระบุว่า จะร่วมมือกันพันธมิตรระดับภูมิภาคในการประสานหน่วยงานสาธารณสุขชาติต่างๆเรื่องการฉีดวัคซีนสองโดสของไฟเซอร์และประโยชน์ของวัคซีนดังกล่าว

ทั้งนี้ WHO ได้จัดตั้งกลไกการอนุมัติใช้ฉุกเฉินหรือ EUL เพื่อช่วยบรรดาประเทศยากจนที่ไม่มีทรัพยากรด้านการกำกับดูแลการอนุมัติการใช้ยาที่เร็วเพียงพอสำหรับโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 และการที่ประเทศเหล่านั้นต้องพยายามตรวจสอบและอนุมัติเอง อาจทำให้เกิดความล่าช้า

การตรวจสอบของ WHO พบว่า วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคนั้น ผ่านมาตรการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่จำเป็นต้องมี และประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากกว่าความเสี่ยง

ทั้งนี้ WHO ได้ร่วมมือกัย พันธมิตรวัคซีนกาวี และองค์กรนวัติกรรมเตรรียมรับมือโรคระบาด ในการจัดหาวัคซีนภายใต้โครงการ โคแวกซ์ เพื่อแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศยากจน และเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนนั้นจะไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เพียงชาติร่ำรวย

โครงการโคแวกซ์ บรรลุข้อตกลงต่างๆเพื่อจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 ได้เกือบสองพันล้านโดส และการจัดส่งล็อตแรกจะมีขึ้นช่วงต้นปี

อย่างไรก็ตาม วัคซีนของไฟเซอร์นั้นยังมีข้อจำกัดเรื่องการจัดเก็บที่อุณหภูมิอติดลบ 70 องศาเซลเซียา ซึ้งแม้กระทั่งประเทศรตะวันตกที่พัฒนาแล้วยังประสบปัญหาเรื่องการขนส่งจนทำให้เกิดความล่าช้า และทำให้เกิดความกังวลว่า ประเทศกำลังพัฒนาและชาติยากจนอาจยิ่งประสบปัญหาในการขนส่งมากกว่าเพราะโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ยังไม่พร้อม

สำหรับวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคนั้น ได้รับการอนุมัติใช้ฉุกเฉินไปแล้วในหลายชาติ คือ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา บาห์เรน อิสราเอล คูเวต เม็กซิโก โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบียและสิงคโปร์เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE