ด่วน! นนทบุรี สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ยกระดับคุมโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! นนทบุรี สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ยกระดับคุมโควิด

ด่วน! นนทบุรี สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ยกระดับคุมโควิด

จังหวัดนนทบุรี ออกประกาศคำสั่งจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

25 ธันวาคม 2563 จังหวัดนนทบุรี ออกประกาศคำสั่งจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ทั้งนี้ การออกคำสั่งฯ ของจังหวัดทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

สำหรับรายละเอียดในประกาศมีดังนี้

1. ปิดสถานศึกษาทั้งทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันกวดวิชา

2. ออกมาตรการคุมสถานประกอบการ

-ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม ร้านอาหารทั่วไป

- บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง

- สถานบริการอาบอบนวด โรงน้ำชา

- สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ซึ่งสถานที่ทั้งหมด ห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามบริโภคในสถานประกอบการ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.-05.00 น. ของวันถัดไป

- ห้ามจัด หรือแสดงดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงเวลาปิดของสถานประกอบการ

- ให้ปิดสถานประกอบการเวลา 00.00 น. – 05.00 น. ของวันถัดไป

มาตรการทั้งหมดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564

3. ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

4. งดจัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็กในที่สาธารณะ


ขอบคุณข้อมูล : ข่าวคนนนท์

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE