"บิล เกตส์" เพิ่มเงินหนุนทำวัคซีนโควิด อีก 70 ล้านดอลลาร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"บิล เกตส์" เพิ่มเงินหนุนทำวัคซีนโควิด อีก 70 ล้านดอลลาร์

บิล เกตส์ เพิ่มเงินหนุนทำวัคซีนโควิด อีก 70 ล้านดอลลาร์

มูลนิธิของ "บิล เกตส์" เพิ่มเงินสนับสนุนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 อีก 70 ล้านดอลลาร์

วันนี้( 12 พ.ย.63) มูลนิธิ “The Gates Foundation“ ที่บิล เกตส์ เป็นผู้ก่อตั้ง เพิ่มเงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาป้องกันไวรัสโควิด-19 อีก 70 ล้านดอลลาร์ โดยเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ จะมอบให้กับโครงการ COVAX (โคแวกซ์ ) ที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้นานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันพัฒนาและจัดหาวัคซีน กระจายไปสู่ประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

ส่วนเงินอีก 20 ล้านดอลลาร์ จะมอบให้กับกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด หรือ CEPI ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่มอบเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด 19 อยู่หลายแห่ง เพื่อให้การกระจายเงินสนับสนุนเป็นไปอย่างทั่วถึง

ทางมูลนิธิ The Gates Foundation เชื่อมั่นว่า การพัฒนาวัคซีนใกล้ประสบความมสำเร็จแล้ว ดังนั้นการเพิ่มทุนวิจัยน่าจะช่วยให้การพัฒนามีประสิทธิสภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนหลายพันคน ในการทดลองเฟสที่ 3 ที่นักวิจัยต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกัน และอันตรายจากผลข้างเคียง

ทั้งนี้ มูลนิธิ The Gates Foundation ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นทางมูลนิธิจึงต้องการ กระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงเพราะมีแนวโน้มว่าประชากรในประเทศกำลังพัฒนา จะเข้าไม่ถึงวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ในช่วงแรกที่วัคซีนพัฒนาสำเร็จ ซึ่งจะทำให้การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสล่าช้า เนื่องจาก ไวรัสโควิด 19 นั้นแพร่ระบาดไปทั่วโลกจึงต้องกระจายวัคซีนออกไปให้มากที่สุด

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE