ผลวิจัยชี้! เด็กใช้เวลาขับเชื้อโควิดออกจากร่างกายหลายสัปดาห์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผลวิจัยชี้! เด็กใช้เวลาขับเชื้อโควิดออกจากร่างกายหลายสัปดาห์

ผลวิจัยชี้! เด็กใช้เวลาขับเชื้อโควิดออกจากร่างกายหลายสัปดาห์

นักวิจัยพบ เด็กติดเชื้อ "โควิด-19" ต้องใช้เวลาในการขับเชื้อไวรัสออกจากร่างกายนานหลายสัปดาห์ แม้ไม่แสดงอาการ

วันนี้( 31 ส.ค.63) ผลการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ เจเอเอ็มเอ (JAMA Pediatrics) ระบุว่า เด็กที่ป่วยโรคโควิด-19 ใช้เวลาในการขับเชื้อไวรัสออกจากร่างกายนานหลายสัปดาห์ แม้พวกเขาเป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ หรือ หายจากโรคแล้วก็ตาม

นักวิจัยได้ติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี จำนวน 91 คน ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 31 มี.ค. ในโรงพยาบาล 20 แห่ง และสถานกักตัวที่ไม่ใช่โรงพยาบาล 2 แห่งทั่วเกาหลีใต้ ผลการศึกษาเปิดเผยว่า ผู้ป่วยร้อยละ 22 ไม่แสดงอาการของโรคและมีผู้แสดงอาการเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้นที่ถูกตรวจพบเมื่อเริ่มมีอาการ ขณะที่ผู้ป่วยร้อยละ 66.2 มีอาการที่ไม่รู้จักก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัย และร้อยละ 25.4 เริ่มมีอาการหลังการวินิจฉัย

จากการศึกษาตรวจพบอาร์เอ็นเอ (RNA) ของไวรัสโควิด-19 อยู่ในผู้ป่วยเด็กเป็นเวลาเฉลี่ย 17.6 วัน และ 14.1 วันในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การตรวจคัดกรองอาการไม่สามารถระบุถึงการติดเชื้อส่วนใหญ่ในเด็กได้ นอกจากนี้อาร์เอ็นเอของไวรัสโควิด-19 ยังถูกตรวจพบในร่างกายของเด็กเป็นระยะเวลานานอย่างไม่คาดคิดด้วย

สถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (AAP) และสมาคมโรงพยาบาลเด็ก (CHA) ของสหรัฐเปิดเผยว่า เด็กในสหรัฐมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวกมากกว่า 97,000 ราย ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ข้อมูลเรื่องการตรวจเด็กติดเชื้อโควิด19 มีเด็กป่วยเด็กเพิ่ม 97,078 ราย ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ข้อมูลในรายงานยังบ่งชี้ด้วยว่า แม้จำนวนผู้ป่วยเด็กในสหรัฐจะครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.8 ของกลุ่มผู้ป่วยที่จำแนกตามช่วงอายุ แต่สหรัฐตรวจพบผู้ป่วยเด็กแล้วกว่า 338,000 ราย นับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาด โดยในกลุ่มประชากรเด็ก 100,000 ราย จะมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 447 ราย

รายงานเสริมว่า สัดส่วนการตรวจโรคโควิด-19 ในประชากรเด็กของสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 3-11.3 โดยพบผู้มีผลเป็นบวกร้อยละ 3.6-18.4 ขณะอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ที่ร้อยละ 0.6-3.7 และอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0-0.8
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE