แพทย์เปิดข้อมูลโควิด-19 ความเป็นไปได้ติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

แพทย์เปิดข้อมูลโควิด-19 ความเป็นไปได้ติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2

แพทย์เปิดข้อมูลโควิด-19 ความเป็นไปได้ติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2

แพทย์เปิดข้อมูลโควิด-19 ความเป็นไปได้ที่ติดเชื้อแล้วจะเป็นซ้ำได้อีก โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีภูมิต้านทานต่ำ

วันนี้ (27ส.ค.63) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด 19

การ ติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2

มีข้อมูลการติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2 จากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม

การติดเชื้อที่ฮ่องกง แสดงได้ชัดเจนว่าการติดเชื้อครั้งแรก เป็นสายพันธุ์ V

การติดเชื้อครั้งที่ 2 เป็นสายพันธุ์ G คนละสายพันธุ์กับครั้งแรก

การติดเชื้อห่างกัน 4 เดือนครึ่ง

ในการติดเชื้อครั้งแรก มีการตรวจวัดภูมิต้านทาน ไม่สามารถตรวจพบภูมิต้านทานในช่วง 10 วันแรกของการติดเชื้อครั้งแรก

มาตรวจอีกครั้งหนึ่งใน 3 วันแรก ของการติดเชื้อครั้งที่ 2 ก็ยังไม่พบภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานเริ่มเกิดขึ้นหลังวันที่ 5 ไปแล้ว ของการติดเชื้อครั้งที่ 2

อย่างไรก็ตามทั้ง 3 รายที่ติดเชื้อในประเทศต่างๆซ้ำครั้งที่ 2 มีอาการไม่รุนแรง

ไวรัสโคโรน่าที่พบในโรคทางเดินหายใจตัวอื่น ภูมิต้านทานเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ยาวนาน ก็พบว่าเป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีก

ภูมิต้านทานของ โควิด 19 จากการศึกษาของศูนย์ไวรัส ในผู้ที่ติดเชื้อแล้ว หลัง 4 สัปดาห์ ตรวจไม่พบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการน้อย ภูมิต้านทานจะสูง ในผู้ที่มีอาการมากหรือมีปอดบวม

การกลับมาติดเชื้อซ้ำไหม จึงมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีภูมิต้านทานต่ำ หรือตรวจไม่พบภูมิต้านทานเกิดขึ้น

ในการกลับมาเป็นซ้ำใหม่ ถ้ามีอาการน้อย หรือเป็นเพียงแค่หวัดก็น่าจะยอมรับได้ แต่ที่สำคัญจะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อ

ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดมากกว่านี้

ข้อมูลดังกล่าว จะมีผล ต่อการศึกษาในบทบาทของวัคซีนในการป้องกันโรค

การศึกษาระบบภูมิต้านทาน และการคงอยู่ของระบบภูมิต้านทานของ โควิด 19 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่จะมีมาในอนาคต

ยง ภู่วรวรรณ 27 สิงหาคม 2563

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE