สธ.-กกท. จัดทำแนวทางแข่งกีฬาป้องโควิด-19 หลังเปิดให้เข้าชมกีฬาได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.-กกท. จัดทำแนวทางแข่งกีฬาป้องโควิด-19 หลังเปิดให้เข้าชมกีฬาได้

สธ.-กกท. จัดทำแนวทางแข่งกีฬาป้องโควิด-19 หลังเปิดให้เข้าชมกีฬาได้

กระทรวงสาธารณสุข และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ออกแนวทางการจัดแข่งกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง เบื้องต้น พื้นที่จัดกีฬากลางจ้าง ให้มีผู้เข้าชมได้ ร้อยละ25 ของพื้นที่เดิม ส่วนสนามกีฬาปิด ให้มีผู้เข้าชมได้ ร้อยละ 15

วันนี้ (19 ส.ค.63) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุถึง มาตรการเปิดรับชมกีฬา ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

ที่ผ่านมา ทางด้านสุขภาพได้มีการผ่อนคลายมาเรื่อยๆ ตามลำดับ จนนำมาสู่การแข่งขันกีฬา ให้มีผู้เข้าชมได้ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มประเภทกีฬา เพื่อแยกความเสี่ยง เช่น กีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง

องค์ประกอบสำคัญ ในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ผู้จัดการแข่งขัน (มีหน้าที่เตรียมการ กำหนดพื้นที่ จุดคัดกรอง ทำความสะอาดภายในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น) เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้ชม ที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยพื้นที่จัดกีฬากลางจ้าง เบื้องต้นให้มีผู้เข้าชม ร้อยละ 25 ของพื้นที่เดิม ส่วนพื้นที่การจัดกีฬาในร่ม ให้ผู้ชมร้อยละ 15

ทั้งนี้ แต่ละสถานที่ต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค ที่สำคัญ ผู้เข้าชมภายในสนาม ต้องคัดกรองก่อนเข้าสนาม แยกโซนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ชม ชัดเจน จำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัด ไม้น้อยกว่า 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มีการจัดระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร จัดจุดล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ หากเป็นสถานที่ปิดจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเท

นักกีฬาแต่ละประเภท ต้องผ่านการตรวเชื้อโควิด-19 ก่อนทำการแข่งขัน ขอให้อ่านข้อควรปฏิบัติจากทางสมาคมกีฬาของตนเอง ที่ได้จัดทำเป็นคู่มือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการแข่งขัน เน้นย้ำให้นักกีฬา ใช้ภาชนะของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยฯ หรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าบริเวณสนาม และถอดออกได้เมื่อต้องอบอุ่นร่างกายและทำการแข่งขัน

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละพื้นที่ ต้องยื่นรายละเอียดมาตรการควบคุมโรค ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาก่อนที่จะทำการแข่งขัน

ขณะที่ ประชาชนผู้เข้าชมให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" หรือลงทะเบียนหน้างาน หากมีไข้ ไอ ไม่ควรเดินทางไปเข้าชมกีฬา

อย่างไรก็ตาม ฝากถึงเจ้าของสนามมวย ต่างๆ เข้มมาตรการสาธารณสุข ถึงแม้จะมีปัญหาด้านการจัดการฝูงชนไปบ้าง ทั้งนี้ ได้ออกหนังสือถึงสนามมวยต่างๆ ให้เข้มงวด ถึงมาตรการสาธารณสุข และให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE