200 คนไทยจากตปท.ถึงสุวรรณภูมิ เข้าข่ายโควิด 14 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

200 คนไทยจากตปท.ถึงสุวรรณภูมิ เข้าข่ายโควิด 14 ราย

200 คนไทยจากตปท.ถึงสุวรรณภูมิ เข้าข่ายโควิด 14 ราย

คนไทย 200 คน จากอิตาลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เดินทางถึงไทยแล้ว พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 14 คน

วานนี้ ( 26 .. 63 ) เมื่อเวลา 16.30 . ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจาก ประเทศ อิตาลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวันเดินทางถึงประเทศไทย จำนวน 4 เที่ยวบิน โดย


เที่ยวแรกจากประเทศอิตาลี จากกรุงโรม โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 8083 เครื่องลงเวลา 07.20. ผู้โดยสารจำนวน 37 คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐที่โรงแรม เลอ บลาหลี พัทยา .ชลบุรี และโรงแรมเมอเวนพิค .วิทยุกทม.


เที่ยวที่ 2 จากประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE8104 เครื่องลงเวลา 13.35 . ผู้โดยสารจำนวน 148 คน เป็นพระภิกษุ 2 รูป ที่พักทางเลือก 2 คน และนักการทูตชาวมาเลเซีย 1 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ทันที


ส่วนผู้โดยสารคนอื่นเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐโรงแรมเลอ บลาหลี พัทยา .ชลบุรี โรงแรมเบเวอลี่ พัทยา .ชลบุรี โรงแรม H2DO .สมุทรปราการ โรงแรมเมอเวนพิค .วิทยุ กทม. และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 สำหรับนักการทูตชาวมาเลเซีย ทางสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียส่งเจ้าหน้าที่มารับไปกักตัวในสถานที่ที่สถานทูตจับเตรียมไว้


เที่ยวที่ 3 จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางจากกรุงโตเกียวโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบิน ที่ JL 031 เครื่องลงเวลา 15.35 . ผู้โดยสาร จำนวน 35 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน และนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้ป่วยผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ โรงแรม เลอ บลาหลี พัทยา ชลบุรีและโรงแรมเมอเวนพิค .วิทยุกทม.


เที่ยวที่ 4 จากประเทศไต้หวัน เดินทางจากกรุงไทเป โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE8095 เครื่องลงเวลา 16.20 .ผู้โยสารจำนวน 165 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ทันที และถูกจับกุมตามหมายศาล 1 คน ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ โรงแรม บาซาร์ กทม. โรงแรม สมุทรปราการ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com

facebook : TNNThailand

twitter : @TNNThailand

Line : @TNNThailand

Youtube Official : TNNThailand