New normal ห้องฉุกเฉินพักฟื้นที่บ้าน-ประเมินอาการผ่านวิดีโอคอล

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

New normal ห้องฉุกเฉินพักฟื้นที่บ้าน-ประเมินอาการผ่านวิดีโอคอล

New normal ห้องฉุกเฉินพักฟื้นที่บ้าน-ประเมินอาการผ่านวิดีโอคอล

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปรับระบบการแพทย์เป็น New Normal ในห้องฉุกเฉิน ลดการแออัด และความเสี่ยงกระจายเชื้อโรค แยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มหากอาการไม่หนักเน้นให้ดูแลตัวเองที่บ้าน แพทย์ประเมินอาการผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล

วันนี้ (23 พ.ค.63) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการร่างแนวทางปฏิบัติ ของการแพทย์วิถีใหม่ และแนวทางการดูแลผู้ป่วย แบบ New Normal หรือ ความปกติใหม่ของห้องฉุกเฉิน ที่นำเอาสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มาเป็นบทเรียน ปรับเปลี่ยนกลไกทางการแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับห้องฉุกเฉิน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมของบุคลากร เพื่อลดการแออัดและให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

นพ.เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ระบุว่า แนวทางปฏิบัติการแพทย์แบบ New Normal ของห้องฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเชื้อโควิด-19 กลับมาระบาดใหม่รอบ 2 จากนี้จะต้องลดความแออัด แยกการดูแลผู้ป่วยออกเป็นกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาการไม่หนัก สามารถดูแลตัวเองได้ จะให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน หรือหากฉุกเฉินเล็กน้อย จะใช้วิธีประเมินอาการเบื้องต้นผ่านระบบสื่อสารที่สามารถพูดคุยกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยได้จากที่บ้าน เพื่อนัดวันให้เข้ามาพบแพทย์ โดยไม่ต้องเดินทางมาก่อน ขณะที่รถฉุกเฉิน จะต้องปรับโครงสร้างแยกสัดส่วนภายในชัดเจน ไม่ให้ห้องผู้โดยสารกับคนขับเชื่อมต่อกัน และต้องเป็นห้องความดันลบ( Negative Pressure) ที่สำคัญต้องมีระบบกรองอากาศที่ปลอดภัย

สำหรับร่างแนวทางปฏิบัติการแพทย์แบบ New Normal ของห้องฉุกเฉินจะเริ่มนำร่องทดลองใช้ในโรงพยาบาลประจำ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในจังหวัดปัตตานี เป็นที่แรก หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จะผลักดันไปตามโรงพยาบาล และเขตสุขภาพ ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งบางแนวทางโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งมีความพร้อมมีการนำไปปฏิบัติใช้บ้างแล้ว โดยเป็นมาตรการนอกเหนือจากคัดแยก ดูแลผู้ป่วย และปรับโครงสร้างห้องฉุกเฉิน เช่น จำกัดจำนวนญาตที่จะเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ครั้งละไม่เกิน 1 คน คนละไม่เกิน 30 นาที รวมถึงอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า

เกาะติดข่าวที่นี่

facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand