เช็กเลย! ไทม์ไลน์มาตรการคลายล็อกระยะ 3 จ่อเริ่ม 1 มิ.ย.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย! ไทม์ไลน์มาตรการคลายล็อกระยะ 3 จ่อเริ่ม 1 มิ.ย.นี้

เช็กเลย! ไทม์ไลน์มาตรการคลายล็อกระยะ 3 จ่อเริ่ม 1 มิ.ย.นี้

โฆษก ศบค.เผย ไทม์ไลน์ขั้นตอนและระยะเวลา การจัดทำมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 หากผ่านเริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

วันนี้ (22 พ.ค.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยถึงไทม์ไลน์ขั้นตอนและระยะเวลา การจัดทำมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 ดังนี้

23-24 พ.ค.63

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

25-26 พ.ค.63

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

27 พ.ค.63

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

29 พ.ค.63

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

1 มิ.ย.63

ขั้นตอนที่ 5 มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 "มีผลบังคับใช้"