LIVE! สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์ปัจจุบัน l 20 พ.ค. 63

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

LIVE! สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์ปัจจุบัน l 20 พ.ค. 63

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์ รู้เท่าทันวิธีการป้องกันที่ถูกต้องและการปรับตัวเมื่อโลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ข่าวฮิตติดแท็ก