โควิด-19 กับการเรียนหนังสือ เปิด-ปิดโรงเรียนต้องอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โควิด-19 กับการเรียนหนังสือ เปิด-ปิดโรงเรียนต้องอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์

โควิด-19 กับการเรียนหนังสือ เปิด-ปิดโรงเรียนต้องอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์

'หมอยง' ชี้โควิด-19 กับการเรียนหนังสือ เปิด-ปิดโรงเรียนต้องอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ ที่เกิดประโยชน์ สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่การเมือง

วันนี้ (19พ.ค.63) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด 19 กับการเรียนหนังสือของเด็ก

การทดลองเรียนออนไลน์ในวันแรก มีความสับสนพอสมควรเป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กนักเรียนเองก็สามารถที่จะรับเชื้อ มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ไม่แตกต่างกับผู้ใหญ่ เมื่อเด็กนักเรียนติดเชื้อ จะมีอาการน้อย และจะนำเชื้อนั้นไปแพร่กระจายที่บ้าน ก็จะสร้างปัญหาได้

ในขณะเดียวกันเรื่องการเรียนของเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรที่จะให้เหมาะสมสมดุล เรียนหนังสือได้แต่จะต้องไม่เป็นคนกลางแพร่เชื้อ

ทำอย่างไรจึงจะควบคุมการแพร่เชื้อ เมื่อเปิดเทอม เช่นการลดขนาดของจำนวนนักเรียน ในห้องเรียน คำนึงถึงระยะห่างของนักเรียน physical distancing ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การล้างมือ การรับประทานอาหารที่สะอาด การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและในชั้นเรียน

การเปิดหรือปิดโรงเรียนก็มีผลกระทบทั้งสองด้าน ควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้ง 2 ด้านร่วมกัน ในเด็กเล็กและเด็กโตก็แตกต่างกัน

การพิจารณาเปิดปิดจะต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างหมอโรคติดเชื้อ นักระบาดวิทยา จิตแพทย์เด็ก และการพัฒนาการของเด็ก คุณครูที่รู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม

การตัดสินใจเปิด ปิดโรงเรียน จะต้องอยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์ ข้อมูลหลักฐาน ที่เกิดประโยชน์ สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่การเมือง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand