สิงคโปร์ท็อปอาเซียน ติดเชื้อสูงสุด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สิงคโปร์ท็อปอาเซียน ติดเชื้อสูงสุด

สิงคโปร์ท็อปอาเซียน ติดเชื้อสูงสุด

สิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 14,951 ราย สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่มีจำนวน 528 รายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้สิงคโปร์มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมรวม 14,951 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ขณะที่อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 9,511 ราย

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก

นอกจากนี้ สิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 14 ราย แต่ต่ำกว่าอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาค จำนวน 773 ราย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand