TNN online เช็ก 25 สถานที่เสี่ยงมีผู้ติดโควิด-19 ใครไปต้องกักตัว!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็ก 25 สถานที่เสี่ยงมีผู้ติดโควิด-19 ใครไปต้องกักตัว!

เช็ก 25 สถานที่เสี่ยงมีผู้ติดโควิด-19 ใครไปต้องกักตัว!

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ สถานที่เสี่ยง 25 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปเฝ้าระวัง กักตนเอง 14 วัน

วันนี้ (24 มี.ค.63) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่สถานที่ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง ลงวันที่ 23 มี.ค.63 โดยมีการระบุสถานที่อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เฝ้าระวังตนเอง โดยกักตนเอง 14 วัน และหากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งต่องานควบคุมโรค หรือ สาธารณสุขจังหวัดทันที

ทั้งนี้ พบว่ามีการลงสถานที่ตามประกาศไว้ทั้งสิ้นจำนวน 25 แห่ง โดยอยู่ในจังหวัดต่างๆ อาทิ ขอนแก่น อุบล กทม. สงขลา นนทบุรี มีทั้งสถานบันเทิง ร้านอาหาร สนามวย มินิบัส รถตู้ รถประจำทาง งานบวช งานศพ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าข่ายเดินทางไปสถานที่ดังกล่าวในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ให้สังเกตอาการตนเอง และเดินทางไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติทันที

เช็ก 25 สถานที่เสี่ยงมีผู้ติดโควิด-19 ใครไปต้องกักตัว!

เช็ก 25 สถานที่เสี่ยงมีผู้ติดโควิด-19 ใครไปต้องกักตัว!

เช็ก 25 สถานที่เสี่ยงมีผู้ติดโควิด-19 ใครไปต้องกักตัว!

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง