TNN online "อัปเดตยอดโควิด" สธ.เผยส่วนใหญ่ที่พบในไทย คือสายพันธุ์นี้?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"อัปเดตยอดโควิด" สธ.เผยส่วนใหญ่ที่พบในไทย คือสายพันธุ์นี้?

อัปเดตยอดโควิด สธ.เผยส่วนใหญ่ที่พบในไทย คือสายพันธุ์นี้?

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด 19 ในไทยแนวโน้มลดลง สำหรับสายพันธุ์ในไทย พบว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม ​​​​

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด 19 ในไทยแนวโน้มลดลง สำหรับสายพันธุ์ในไทย พบว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม 


ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกรอบเดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทย 


โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตลดลง รวมทั้งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนลดลงด้วย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จึงขอให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเองเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีกิจกรรมเสี่ยง เพราะอาจมีโอกาสได้รับเชื้อไม่รู้ตัวและนำไปแพร่ให้คนในบ้านได้ รวมทั้งสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และเด็กเล็ก 


ทั้งนี้ ขอให้บุตรหลานนำสมาชิกในครอบครัวที่เป็นกลุ่ม 608 ไปฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี พร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงนำทั้งเด็กเล็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปฉีดวัคซีน เพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต


สำหรับสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม ซึ่งความสามารถในการแพร่ระบาดและความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถตรวจหาเชื้อด้วย ATK และ RT-PCR ได้ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะติดตามเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ ทั้งในชาวไทยและต่างชาติ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ยังมีเพียงพอกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคประเมินสถานการณ์ทางระบาดวิทยาในระยะต่อไป เพื่อเตรียมการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป


สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 มิ.ย. 2566


-ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
-จำนวน 1,653 ราย : เฉลี่ยรายวัน 236 ราย/วัน
-ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
-จำนวน 36 ราย : เฉลี่ยรายวัน 5 ราย/วัน
-ผู้ป่วยสะสม 27,645 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
-เสียชีวิตสะสม 659 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
-ผู้ป่วยปอดอักเสบ 265 ราย
-ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 164 ราย


อัปเดตยอดโควิด สธ.เผยส่วนใหญ่ที่พบในไทย คือสายพันธุ์นี้?

 

ภาพจาก รอยเตอร์/AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง