TNN online เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี

เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี

เช็กที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ชวนประชาชนร่วมฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต


เช็กที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เริ่มชะลอตัวลง ระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ สำหรับผู้เสียชีวิตทุกรายยังอยู่ในกลุ่ม 608 และเกือบทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับเข็มกระตุ้นนานเกินกว่า 3 เดือน 

มาตรการในช่วงนี้จึงยังต้องเร่งรัดเชิญชวนกลุ่ม 608 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือติดเชื้อมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามหลัก "4 เข็ม 4 เดือน" คือ รับให้ครบ 4 เข็ม หากเข็มล่าสุดเกิน 4 เดือน ให้มารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน 

สิ่งสำคัญคือ ขอให้มารับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม และฉีดตามกำหนดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ไม่ต้องห่วงว่าจะรอวัคซีนรุ่นใหม่ เนื่องจากการนำมาฉีดกระตุ้นไม่ได้ให้ผลแตกต่างกว่าการฉีดวัคซีนรุ่นเดิมมากนัก และเชื้อยังมีการกลายพันธุ์ย่อยๆ อย่างต่อเนื่อง วัคซีนที่ผลิตออกมาจึงไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีน COVID-19 ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

สามารถรับบริการกับหน่วยงนภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้

1. โรงพยาบาลราชวิถี 

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (ในเวลาราชการ) ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 - 13.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

2. โรงพยาบาลเลิดสิน 

วันจันทร์ - วันศุกร์ (13.00 - 15.00 น.)

3. โรงพยาบาลสงฆ์ 

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)

4. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ 

ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

5. สถาบันประสาทวิทยา 

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)

6. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7. สถาบันโรคทรวงอก 

ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

8. สถาบันโรคผิวหนัง 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์ (เปิดเฉพาะวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.2565) เวลา 09.00 - 15.00 น.

9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

- สำหรับเด็ก 6 เดือน - 18 ปี ให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 น.

- วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.30 น.

10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ให้บริการวันที่ 6 - 29 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

- เด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 น.)

- เด็ก อายุ 5-11 ปี วันจันทร์ (13.00-16.00 น.)

- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี วันศุกร์ (13.00-16.00 น.)

11. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)

12. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)

13. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาตืบรมราชชนนี (สบยช.) 

วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

14. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

วันจันทร์ - ศุกร์ (13.00-15.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี

ภาพจาก กรมการแพทย์ข้อมูลจาก กรมการแพทย์

ภาพจาก กรมการแพทย์ / TNN ONLINE
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง