TNN online เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 "ไฟเซอร์" ทุกเข็ม รอบเดือนธันวาคม 2565

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 "ไฟเซอร์" ทุกเข็ม รอบเดือนธันวาคม 2565

เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ ทุกเข็ม รอบเดือนธันวาคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ทุกเข็ม รอบเดือนธันวาคม 2565

ฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 4 เข็มเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย ประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

ข้อมูลการศึกษาวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นสายพันธุ์เดิมที่ใช้จริงในประเทศไทย (real world data) ในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of Infectious Diseases พบว่า วัคซีนจะลดความรุนแรงและการเสียชีวิตลงร้อยละ 89 ในผู้ที่รับวัคซีน 3 เข็ม และกลุ่มที่ได้ 4 เข็ม ไม่พบภาวะรุนแรงหรือการเสียชีวิตเลย ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยี่ห้อใดก็ตาม

กระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน 4 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต ขณะนี้วัคซีนได้เตรียมพร้อมแล้วในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกวันอังคาร ตลอดเดือนธันวาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. โถงชั้น 1 อาคาร 3  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

ชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ ทุกเข็ม ไม่มีโมเดอร์นา อายุ 12 ปีขึ้นไป

เดือนธันวาคม 2565

อังคาร 6 ธันวาคม 2565

อังคาร 13 ธันวาคม 2565

อังคาร 20 ธันวาคม 2565

อังคาร 27 ธันวาคม 2565


เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ ทุกเข็ม รอบเดือนธันวาคม 2565

ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง