TNN online www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส5" รับเงิน 800 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส5" รับเงิน 800 บาท

www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาท

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หรือ www.คนละครึ่ง.com วันนี้ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อรับเงิน 800 บาท

19 สิงหาคม 2565   ถือเป็นวันแรกของการเปิดให้ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" เพื่อขอรับสิทธิเงิน 800 บาท  โดยสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.นี้  ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย


www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาท www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาท  

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการระยะที่ 5 นี้จะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม 


กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะต้องลงทะเบียนใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง


กลุ่มที่ 2 ผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องดำเนินการ แต่ต้องกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง


สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิในโครงการ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’  ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 5’ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"   หรือ ผ่าน เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5


วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5


- เข้า แอปเป๋าตัง 

- กด G – Wallet

- กดแถบคนละครึ่ง

- กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

- แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ


www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาท


www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาทวิธีการยืนยันตนผ่านแอปเป๋าตัง


-เลือก "สมัครใช้และบริการ"

-ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน

-เตรียมถ่ายบัตรประชาชน

-ถ่ายบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

-กรอกข้อมูล CDD

-เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า


ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

-เข้าสู่ Krungthai NEXT

-ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

-กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

-กรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN


ยืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

-สแกนใบหน้า สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN

-เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

-ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง *ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น

-ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"

-หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ


กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน

-สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

-ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

-ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวต้นใกล้คุณ

-เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

-รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน

-ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน

-ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่านก่อนเสียบบัตร

-เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

-เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน


คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5

1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 65 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ

6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
สำหรับไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้วันที่ 15 ส.ค. 65

เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าวันที่ 17 ส.ค. 65

เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platformวันที่ 19 ส.ค. 65

เปิดรับลงทะเบียนประชาชนวันที่ 25 ส.ค. 65

ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5


วันที่ 1 ก.ย. 65

เริ่มใช้จ่ายวันที่ 14 ก.ย. 65

วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก

กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1ก .ย. 65 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMSวันที่ 31 ต.ค. 65

สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5


www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาท


 

การลงทะเบียนรับสิทธิ  คนละครึ่ง เฟส 5 สำหรับผู้ใช้ใหม่   

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2.รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3.ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4.ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5.เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6.เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

8.เสร็จสิ้นการชำระเงินwww.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส5 รับเงิน 800 บาท
ภาพ TNNONLINE  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง