TNN online "คนละครึ่ง เฟส 5" รายใหม่ลงทะเบียนได้ที่นี่ รายเก่ายืนยันสิทธิอย่างไร เช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"คนละครึ่ง เฟส 5" รายใหม่ลงทะเบียนได้ที่นี่ รายเก่ายืนยันสิทธิอย่างไร เช็กเลย!

คนละครึ่ง เฟส 5 รายใหม่ลงทะเบียนได้ที่นี่ รายเก่ายืนยันสิทธิอย่างไร เช็กเลย!

"คนละครึ่ง เฟส 5" เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิรับ 800 บาทพรุ่งนี้ผ่านแอปฯเป๋าตัง หากรายใหม่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านทำอย่างไรเช็กเลย

คนละครึ่ง เฟส 5 ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อเป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระและเหลือรักษากำลังซื้อของประชาชนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(19 ส.ค.) เป็นต้นไปกระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน/ยืนยันการรับสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  


ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการระยะที่ 5 นี้จะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม 


กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะต้องลงทะเบียนใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง 


กลุ่มที่ 2 ผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องดำเนินการ แต่ต้องกดยืนยันสิทธิ ผ่านนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

-เข้า แอปเป๋าตัง 

-กด G – Wallet

-กดแถบคนละครึ่ง

-กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

-แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ


สำหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5


เงื่อนไขการลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 5"

เฉพาะรายใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น. 

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65

* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th


วิธีการยืนยันตนผ่านแอปเป๋าตัง

-เลือก "สมัครใช้และบริการ"

-ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน

-เตรียมถ่ายบัตรประชาชน

-ถ่ายบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

-กรอกข้อมูล CDD

-เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า


ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

-เข้าสู่ Krungthai NEXT

-ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

-กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

-กรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN


ยืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

-สแกนใบหน้า สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN

-เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

-ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง *ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น

-ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"

-หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ


กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน

-สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

-ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

-ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวต้นใกล้คุณ

-เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

-รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน

-ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน

-ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่านก่อนเสียบบัตร

-เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

-เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน


ทั้งนี้ ภายหลังลงทะเบียน/ยืนยันรับสิทธิแล้ว ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มใช้สิทธิเพื่อใช้จ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2565 โดยมีวงเงิน 800 บาทต่อคนตลอดโครงการ ใช้จ่ายต่อวันไม่เกิน 150 บาท  และต้องใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิตามโครงการ   

 


คนละครึ่ง เฟส 5 รายใหม่ลงทะเบียนได้ที่นี่ รายเก่ายืนยันสิทธิอย่างไร เช็กเลย! ภาพจาก คนละครึ่ง

 
ภาพจาก AFP/คนละครึ่ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง