TNN online ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 2,166 ราย เสียชีวิต 29 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 2,166 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 2,166 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 2,166 ราย เสียชีวิต 29 ราย

วันนี้ ( 4 ส.ค.65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดี ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,166 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยในประเทศ 2,166 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,375,290 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

---------------------

หายป่วยกลับบ้าน 2,700 ราย

หายป่วยสะสม 2,377,362 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,377 ราย

---------------------

เสียชีวิต 29 ราย

เสียชีวิตสะสม 9,794 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 905 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน

โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ยอดโควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รักษาตัวในรพ. 2,166 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง