TNN online คนละครึ่งเฟส 5 ผู้ใช้เก่ากดยืนยันรับสิทธิใช้เงิน 800 บาทวันไหน เช็กที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

คนละครึ่งเฟส 5 ผู้ใช้เก่ากดยืนยันรับสิทธิใช้เงิน 800 บาทวันไหน เช็กที่นี่!

คนละครึ่งเฟส 5 ผู้ใช้เก่ากดยืนยันรับสิทธิใช้เงิน 800 บาทวันไหน เช็กที่นี่!

คนละครึ่งเฟส 5 ผู้ใช้เก่ากดยืนยันรับสิทธิวงเงิน 800 บาท เพิ่มเริมใช้จ่ายได้วันไหน เช็กเลยที่นี่!

จากกรณีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 5’ มอบวงเงินใช้จ่าย 800 บาท/คน โดยสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ..-31 ..นี้  ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิในโครงการ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’  ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 5’ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"   หรือ ผ่าน เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

- เข้า แอปเป๋าตัง 

- กด G – Wallet

- กดแถบคนละครึ่ง

- กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

- แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5

1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 65 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ

6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19


ข้อมูลจาก  :  คนละครึ่งเฟส 5

ภาพจาก  : คนละครึ่งเฟส 5 / AFP 

ข่าวแนะนำ