TNN online "คนละครึ่ง เฟส 5" เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิรับ 800 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"คนละครึ่ง เฟส 5" เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิรับ 800 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

คนละครึ่ง เฟส 5 เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิรับ 800 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 5" เริ่ม 19 ส.ค.นี้ หากรายใหม่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านทำอย่างไรเช็กเลย พร้อมไทม์ไลน์ทั้งหมดที่นี่

คืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 5 หลังจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 


ทั้งนี้ ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน 


ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5

-การลงทะเบียนและการใช้จ่าย

สำหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5


สำหรับประชาชนทั่วไปนอกเหนือจากข้อแรกจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

(2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565


ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.  ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5


สำหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5


วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

-เข้า แอปเป๋าตัง 

-กด G – Wallet

-กดแถบคนละครึ่ง

-กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

-แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ


วิธีการยืนยันตนผ่านแอปเป๋าตัง

-เลือก "สมัครใช้และบริการ"

-ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน

-เตรียมถ่ายบัตรประชาชน

-ถ่ายบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

-กรอกข้อมูล CDD

-เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า


ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

-เข้าสู่ Krungthai NEXT

-ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

-กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

-กรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN


ยืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

-สแกนใบหน้า สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN

-เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

-ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง *ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น

-ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"

-หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ


กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน

-สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

-ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

-ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวต้นใกล้คุณ

-เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

-รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน

-ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน

-ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่านก่อนเสียบบัตร

-เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

-เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตนที่มา คนละครึ่ง

รูป กระทรวงการคลัง / คนละครึ่ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง