TNN online ฉีดฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3-4 เปิดจองผ่านแอป QueQ และรับ Walk in

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ฉีดฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3-4 เปิดจองผ่านแอป QueQ และรับ Walk in

ฉีดฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3-4 เปิดจองผ่านแอป QueQ และรับ Walk in

เปิดให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม3 และ 4 ฟรี ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จองผ่านแอป QueQ และรับ Walk in

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งข่าว เชิญฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 3 และ 4 ฟรี‼️

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ 

เปิดจองผ่านแอป QueQ  และรับวอล์คอิน (Walk in)

ทุกวัน‼️ เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

จำกัดจำนวน 500 คนต่อวัน

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 

สำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป ผู้ประสงค์รับวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ 

โดยจะจองผ่านแอป QueQ และรับวอล์คอิน (Walk in) 

ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น. 

เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565


ฉีดฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3-4 เปิดจองผ่านแอป QueQ และรับ Walk in ภาพจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 


ข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง