TNN online วัคซีนโควิดเข็ม 4 จำเป็นต้องฉีดหรือไม่-กระตุ้นเข็ม 5 ใครควรฉีด?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

วัคซีนโควิดเข็ม 4 จำเป็นต้องฉีดหรือไม่-กระตุ้นเข็ม 5 ใครควรฉีด?

วัคซีนโควิดเข็ม 4 จำเป็นต้องฉีดหรือไม่-กระตุ้นเข็ม 5 ใครควรฉีด?

หมอเฉลิมชัย เผยควรฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อ ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 5 ยังไม่มีความจำเป็นยกเว้นบางกลุ่มที่มีเหตุผลเฉพาะ

วันนี้ (8 มิ.ย.65) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย โดยระบุว่า ต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 5 หรือไม่ ผลของวัคซีน 4 เข็มเป็นอย่างไรบ้าง

หลังจากที่โควิดระบาดทั่วโลกเป็นเวลากว่าสองปี และได้มีการระดมฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก

เกือบทุกประเทศได้แนะนำให้ฉีดวัคซีน 3 เข็มเป็นอย่างน้อย เพื่อ รับมือกับไวรัสโอมิครอน และมีบางส่วนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 4

จึงทำให้มีคำถามว่า มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 และวัคซีน 4 เข็มให้ผลเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาฉีดวัคซีนเข็มที่ 5

จากการศึกษาติดตามประสิทธิผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของประเทศไทยเอง ซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม 2565 พบว่า

การฉีดวัคซีน 2 เข็ม

ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโอมิครอนได้ แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้ 79-85%

การฉีดวัคซีน 3 เข็ม 

ช่วยป้องกันการติดเชื้อ 45-56% 

ป้องกันการเสียชีวิตได้ 87-98%

การฉีดวัคซีน 4 เข็ม

จะป้องกันการติดเชื้อได้ 82-85% 

ส่วนการป้องกันการเสียชีวิตยังไม่ได้ข้อยุติ 

แต่คาดว่าน่าจะมากกว่า 95% ขึ้นไป

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า

ควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีน 3 เข็มในระดับ 45-56%  ขึ้นมาเป็น 82-85%

ส่วนวัคซีนเข็มที่ 5 นั้น ในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่มากพอ และประสิทธิผลของวัคซีน 4 เข็มถือว่าดีมากแล้ว

จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 5 ยกเว้นบางกลุ่มที่มีเหตุผลเฉพาะ เช่น เป็นผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำจากฉีดวัคซีน ทั้งจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ได้รับยาบางชนิด หรือเป็นธรรมชาติของคนนั้นเองที่ตอบสนองต่อวัคซีนไม่ดี

ส่วนในผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ควรฉีดห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อยตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

เพราะการฉีดวัคซีนกระตุ้น (Booster) ยิ่งฉีดห่างจากเข็มก่อนหน้านั้นมากเท่าใด ก็จะได้รับระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมากขึ้นเท่านั้น


ข้อมูลจาก ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง