TNN online เช็กวันเลย! เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กวันเลย! เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

เช็กวันเลย! เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 สำหรับคนไทยไม่จำกัดพื้นที่และที่อยู่อาศัย

วันนี้ (12 พ.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ walk in ‼️

เข็มที่ 3 และ 4 วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) (booster shot)

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

ณ หอประชุมวัดไทรใหญ่

เวลา 8.00- 14.00น.

จำนวน 1,000 คน ต่อวัน

สำหรับคนไทยไม่จำกัดพื้นที่และที่อยู่อาศัย

เงื่อนไข เข็ม 3

1️.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 19 เมษายน 2565)

2️.ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 19 กุมภาพันธ์ 2565)

เงื่อนไข เข็ม 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ก่อน 19 มกราคม 2565)

หมายเหตุ: หากเคยติดเชื้อโควิดต้องห่างจากวันที่ตรวจพบเชื้อมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถึงจะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้


เช็กวันเลย! เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 ไม่จำกัดพื้นที่อาศัยภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

 ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ